Catalunya – Espanya, un dilema fals, és a dir: si existeix realment una Europa unida?

Al meu entendre, l’assumpte és molt simple. Això s’aplica a tots – autonomies, regionalismos i interessos de grup en una Europa unida (deliberadament no utilitzo la majúscula aquí, l’adjectiu es refereix a les funcions i no forma part del nom propi). El mateix seria en el cas d’escocesos i em pregunto sobre acrobàcies legals per al destí d’Escòcia a la Unió, guanyat el referèndum pels partidaris d’independència. Si acrobàcies legals són reals, una Europa unida no existeix, hi ha una criatura anomenada la Comunitat Europea, que no té atributs d’una Europa unida. Si, però, la Comunitat Europea està realment unida, no importa si Catalunya està fent un referèndum o no, perquè el Madrid, aquí, no compta i no amb el que s’ha de discutir, però amb Brussel · les. Quin, doncs, és, de fet, i si, per casualitat, dins tots aquests referèndums no es planteja constantment la qüestió d’Europa? En aquesta perspectiva el dilema resolt en referendum és fals, ja que tant a Catalunya, com a Castella li agradaria fer la mateixa pregunta: volem la independència de Brussel · les o no. Perquè no ho és, cau una vegada per totes dir que, en realitat, no hi ha una Europa unida i totes les escaramusses respecte als estats o federacions nacionals no tenen – aquí – sentit (encara que constantment algú ens fa aigua des del cervell, alarmant per a la pèrdua de la nostra subjectivitat nacional).

Co myślisz?

*