Dla Katalonii! Uczyńmy ją możliwą

Katalonia w świecie jest wielką nieznaną. Teraz, jednak, wydarzenia w naszym kraju przysporzyły jej rozgłosu na arenie międzynarodowej i zaczęto kojarzyć Barcelonę z krajem, który różni się od Hiszpanii.

Aby przyczynić się do promocji i wzmocniania katalońskiej obecności w Europie, narodziła się Newscat TV – internetowa telewizja, która prezentuje Katalonię w Europie w języku każdego kraju.

Katalonia potrzebuje takich instrumentów po to, aby móc zaprezentować się wśród innych narodów.

Aby było to możliwe, powinniśmy zaangażować się wszyscy. Ty też weź w tym udział!

Twoje wsparcie poprzez społeczną katalońską platformę finansową TotSuma+||||

 

Co myślisz?

*