Katalonia Montserrat

Santa Maria de Montserrat  to klasztor benedyktynów na górze Montserrat, w gminie Monistrol Montserrat (Bages), na wysokości 720 m nad poziomem morza. Jest symbolem Katalonii i dlatego stał się punktem pielgrzymek wiernych i obowiązkowym elementem zwiedzania dla turystów. Obecnym Opatem jest Ojciec Josep Maria Soler i Canals. Kompleks klasztorny, wraz z wyposażeniem i usługami, tworzy małą wioskę, gdzie według spisu z 2006 roku zamieszkuje 68 mieszkańców.

Według legendy, pierwsze wyobrażenie Matki Bożej z Montserrat znaleźli młodzi pasterze w jaskini w 880 roku, po zauważeniu światła na górze. Kiedy biskup usłyszał nowinę, próbował przenieść znalezisko do Manresa, ale nie udało się  tego zrobić, ponieważ figura była zbyt ciężka. Biskup stwierdził, że pragnieniem Maryi było pozostać tam, gdzie została znaleziona i nakazał zbudować pustelnię Santa Maria, aktualnie klasztor. Maryja czczona  dzisiaj jest  romańską rzeźbą  z drewna topolowego z XII wieku. Reprezentuje ona Maryję Dziewicę, a dziecko siedzi na Jej kolanach. Prawa ręka trzyma kulę symbolizującą wszechświat. Dzieciątko Jezus ma prawą rękę podniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej ma owoc ananasa. Z wyjątkiem twarzy i rąk Maryi i Dzieciątka Jezus, obraz jest pomalowany na złoty kolor. Najświętsza Panna jest jednak czarna, co nadało Jej popularny przydomek Czarnej Madonny (la Moreneta). Kolor czarny pojawił się na skutek dymu ze świec, które przez wieki  płonęły u stóp figury na znak czci. W dniu 11 września 1881 roku papież Leon XIII oficjalnie ustanowił Matkę Boską z Montserrat patronką Katalonii. Związane to jest także z przywilejem posiadania własnego kościoła i obrządku. Święto Matki Boskiej z Montserrat obchodzone jest 27 kwietnia.

Początki klasztoru są niepewne, ale wydaje się, że było to w roku 880. Wiadomo też, że około 1011 roku mnich z klasztoru Santa Maria de Ripoll przyszedł na górę, aby zająć klasztor Santa Cecilia, a więc odtąd klasztor był pod pieczą opata  Oliba de Ripoll. W Santa Cecilia nie akceptują tej nowej sytuacji, co zmusiło opata Oliba do założenia klasztoru Santa Maria w miejscu, gdzie był stary kościół o tej samej nazwie. Od roku 1082 Santa Maria  ma własnego opata i nie podlega już wspólnocie z Ripoll. Pustelnia ta stała się najważniejszą w górach z powodu figury Matki Boskiej czczonej od 880 roku. Klasztor szybko stał się sanktuarium, które utrzymywało się z darowizn i jałmużny.

Co myślisz?

*