Katalonia przygotowuje stosunki z UE

przygotowano dla e-noticies.

Parlament Katalonii zatwierdził ustawę odnośnie działań zewnętrznych. Dzisiaj rano Parlament przyjął ustawę na temat działań zewnętrznych Katalonii i stosunków z Unią Europejską, przy 100 głosach za (CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA), 29 przeciw (PPC i C’s) i przy 3 głosach wstrzymujących się (CUP).

Ustawa ma na celu „określenie zakresu, ogólnych wytycznych, struktur i mechanizmów planowania, uczestnictwa, zarządzania i monitorowania działań poza Katalonią i stosunków z UE,pod kierownictwemrządu, a także maksymalnego zasięgu i promocji interesów Katalonii i pozycjonowania kraju za granicą jako aktywnego podmiotu międzynarodowego w sprawach należących do kompetencji i zainteresowań Katalonii wobec Unii Europejskiej i udziału w jej instytucjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

W tym samym celu określono typ sieci jednostek do prowadzenia wystarczających i skutecznych działań za granicą w ramach reprezentacji zewnętrznej rządu i uznano potrzebę wspierania inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego przyczyniających się do kreowania pozytywnej opinii w kraju i za granicą po to, aby promować międzynarodowy prestiż i wpływy za granicą.

Co myślisz?

*