NEWSCAT.TV “Katalonia Dialog Międzynarodowy”. Nowy, międzynarodowy sposób przekazu informacji.

CDIDzisiaj, 06 października 2014 roku, zainicjowaliśmy projekt „Katalonia Dialog Międzynarodowy„, którego celem głównym jest informowanie Europy tak, aby z pierwszej ręki mogła Ona dowiedzieć się, po katalońsku i w innych językach, o rzeczywistości ekonomicznej i społecznej w Katalonii. Chcemy też, aby sama Katalonia lepiej poznała sytuację w innych krajach. Chodzi nam o promocję i wzmocnienie katalońskiej obecności w Europie dzięki wielokanałowej telewizji internetowej nadającej przez 24 godziny na dobę w sieciach społecznościowych w Katalonii i w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i w Republikach Bałtyckich, a także w innych krajach europejskich.

Rozruch rozpoczniemy okresem testowym tak, aby w kwietniu 2015 roku zakończyć pierwszą część projektu i stać się telewizją internetową nadającą rzeczywiście przez 24 godziny. Informacje w formacie tekstowym pojawiać się będą na platformie www.newscat.tv.

NEWSCAT.TV służy prezentacji Katalonii z otwartej i obiektywnej perspektywy i rozprzestrzenianiu informacji o Katalonii w językach poszczególnych krajów.

W ten sposób my, mieszkańcy Katalonii, pragniemy rozpropagować nasz głos na całym świecie.

Tworzymy wielokanałową telewizję internetową TV nadającą przez 24 godziny i chcemy, aby stała się ona:

  1. profesjonalnym środkiem komunikacji po to, by osiągnąć godne miejsce i uplasować się w czołówce narodów, kultur i wśród ludzi tak, aby rozpowszechniać informacje o naszym kraju i rozpocząć dialog z innymi krajami.
  2. projekt skupia się na informacjach łączących tematycznie różnorodne aspekty społeczne, ekonomiczne i kulturalne kraju, które dostarczać będziemy w sieciach społecznościowych.
  3. projekt startuje w Barcelonie, gdzie znajduje się pierwsze studio nagrań i produkcji, a siedzibą projektu jest siedziba Fundacji Itaka, animatorki całego zamierzenia.
  4. ostro prezentując tematy staramy się prowokować dyskusję, kontrast, analizę. Szukamy i udostępniamy narzędzia zrozumienia rzeczywistości po to, aby wiedzieć, co się wokół nas dzieje.
  5. dziennikarska struktura prezentuje treści podawane przez autorów, którzy gwarantują pluralizm i różnorodność.
  6. Poruszane przez nas tematy spełniać będą wszystkie dziennikarskie kryteria w oparciu o ważność informacji, ich znaczenia i zainteresowaniu, jakie wzbudzają.
  7. będziemy obecni w sieciach społecznościowych

Dzisiaj rozpoczynamy. Możecie nas oglądać na www.newscat.tv i uczestniczyć z nami w sieciach społecznościowych w różnych językach, wybierając odpowiednie linki tutaj: http://www.newscat.tv/#!languages/c6d4

Aby otrzymywać od nas wiadomości i dodatkowe informacje wyślij e-mail. Możesz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.newscat.tv

Dzięki temu projektowi Katalonia ma nowego, stanowczego i przekonanego o swoich racjach, ambasadora, który jest w stanie rozmawiać i współżyć ze wszystkimi narodami świata.